Twój koszyk 0 zł

Odstąpienie od umowy - Dywany klasyczne i nowoczesne, wełniane - sklep internetowy Topworld Najlepsze Dywany

Prawo do odstąpienia od umowy

 

 

§ 1 Rezygnacja z zamówienia, odstąpienie od umowy sprzedaży i zwrot towaru

 

 

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem gdy konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę. Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  Nie podlegają zwrotowi towary, które zostały przez sprzedawcę przygotowane na indywidualne zamówienie klienta (np. produkty cięte, obszywane itp.). Towary takie otrzymują właściwości określone przez Klienta lub są ściśle związane z jego osobą.
  1. Klient może poinformować o rezygnacji z zamówienia lub części zamówienia poprzez:
   1. bezpośredni kontakt ze sprzedawcą;
   2. kontakt pocztą elektroniczną lub tradycyjną;
  2. Wzór formularza zwrotu. Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza i przesłanie go w jeden, wybrany przez siebie sposób: pocztą, faksem, lub e-mailem.

 2. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument można znaleźć na stronie firmy kurierskiej DPD.

 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.

 4. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostawy.
  Zwrotu można dokonać:
  1. bezpośrednio w sklepie stacjonarnym w dni robocze, w godz. 1000 - 1800, w sobotę w godz. 1000 - 1400;
  2. za pośrednictwem firmy kurierskiej np. DPD przez przesłanie towaru na adres sprzedawcy;

 5. Zwracany produkt powinien być spakowany w taki sam sposób jak został dostarczony. Szczegółowe instrukcje dotyczące spakowania i wysyłki są zawarte w formularzu zwrotu. W przypadku, kiedy zwracany produkt zostanie spakowany niezgodnie z zaleceniami sklepu kupujący może zostać obciążony dodatkowymi kosztami zgodnie z cennikiem.

 6. Konsument jest zobowiązany dołączyć do zwracanego towaru dokument zakupu (paragon fiskalny).

 7. Sprzedawca, w przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, potwierdza otrzymanie oświadczenia drogą elektroniczną.

§ 2 Zwrot należności

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientom należności niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni w przypadku:
  1. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny);
  2. odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem;

 2. Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz sprzedawcy:
  1. w przypadku zapłaty przelewem, sprzedawca dokonuje zwrotu należności na wskazany rachunek bankowy Klienta;
  2. w przypadku zapłaty "za pobraniem" lub z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych "Przelewy24" sprzedawca dokonuje zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez Klienta;
  3. w przypadku zapłaty gotówką lub kartą płatniczą w sklepie stacjonarnym, zwrot należności jest dokonywany analogicznie do formy płatności;

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli Klient nie przekaże sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.
Opublikowano: